Thủ tục cấp giấy phép lao động tại Hưng Yên

Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động qua mạng internet - Quy định mới nhất

Người nước ngoài xin cấp giấy phép lao động Việt Nam bắt buộc phải đăng kí trực tuyến qua mạng internet kể từ ngày 1/7/2017


Xin giấy phép lao động cho nghệ nhân truyền thống nước ngoài tại Hưng Yên

Hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài là nghệ nhân truyền thống làm việc tại Việt Nam


Tư vấn xin lý lịch tư pháp tại Hưng Yên

Người nước ngoài có thể xin lý lịch tư pháp tại Việt Nam


Chuyên gia nước ngoài làm việc dưới 3 tháng tại Hưng Yên có cần giấy phép lao động không?

Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc trong các tình huống khẩn cấp, xử lí sự cố kỹ thuật,... mà thời gian dưới ba tháng thì....


Gia hạn giấy phép lao động cần có điều kiện gì?

Người nước ngoài có giấy phép lao động sắp hết hạn mà muốn gia hạn cho giấy phép lao động cần đáp ứng các điều kiện sau đây:


Làm giấy phép lao động cho Kỹ sư Nhật Bản tại Hưng Yên

HD Luật cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho người Nhật Bản tại Hưng Yên hiệu quả, nhanh chóng và giá rẻ nhất cho quý khách.

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người Nhật Bản như sau:


Công văn chấp thuận lao động nước ngoài ở Hưng Yên

Người sử dụng lao động nước ngoài là chủ sở hửu doanh nghiệp, công ty phải làm hồ sơ xin công văn chấp thuận sử dụng lao động của UBND cấp tỉnh nơi donah nghiệp có trụ sở chính.


Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động tại cơ quan nào?

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hưng Yên được nộp tại cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh giải quyết.


Giấy phép lao động Hưng Yên

Một số điều chú ý về giấy phép lao động Việt Nam mà người nước ngoài cũng như chủ doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài cần phải biết.


Quy trình, thủ tục cấp giấy phép lao động cho người Lào tại Hưng Yên

Người Lào làm việc tại Việt Nam cần làm hồ sơ, thủ tục để xin giấy phép lao động theo quy định của luật Lao động Việt Nam.