Thủ tục cấp giấy phép lao động tại Hưng Yên

Thời hạn giấy phép lao động của người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Giấy phép lao động có thời hạn phụ thuộc vào hợp đồng lao động của người nước ngoài với doanh ngiệp, người sử dụng lao động tại Việt Nam.


Quy trình, thủ tục cấp giấy phép lao động cho người Hàn Quốc tại Hưng Yên

HD Luật cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho người Hàn Quốc tại Hưng Yên hiệu quả, nhanh chóng và giá rẻ nhất cho quý khách.


Quy trình, thủ tục cấp giấy phép lao động cho người Campuchia tại Hưng Yên

HD Luật cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho người Campuchia tại Hưng Yên hiệu quả, nhanh chóng và giá rẻ nhất cho quý khách.


Quy định mới về thời hạn của giấy phép lao động tại Việt Nam

Giấy phép lao động Việt Nam có thời hạn khác nhau tùy vào những trường hợp người nước ngoài vào Việt Nam làm việc.


Xin giấy chứng nhận sức khỏe cho người nước ngoài làm việc tại Hưng Yên

Người nước ngoài làm việc tại Hưng Yên có thể khám sức khỏe ở đâu để làm hồ sơ xin giấy phép lao động?


Thủ tục cấp lại giấy phép lao động bị mất, hỏng,...tại Hưng Yên

Giấy phép lao động của người nước ngoài vẫn còn thời hạn nhưng lại bị mất hay hư hỏng vì lí do nào đó, cần tiến hành thủ tục trình báo và xin cấp lại thẻ lao động mới.


Thủ tục cấp giấy phép lao động thứ 2 tại Hưng Yên

Người nước ngoài làm việc tại Hưng Yên có thể làm thêm giấy phép lao động khi đã có 1 giấy phép lao động trước đó và vẫn còn thời hạn.


Quy trình, thủ tục gia hạn giấy phép lao động tại Hưng Yên

Người nước ngoài cần gia hạn giấy phép lao động trước it nhất 15 ngày kể từ ngày giấy phép lao độn cũ hết hạn.


Quy trình, thủ tục cho phép người được miễn giấy phép lao động làm việc tại Hưng Yên

Người nước ngoài làm việc tại Hưng Yên thuộc các trường hợp được miễn cấp giấy phép lao động cần làm thủ tục xác nhận và xin phép làm việc tại Sở lao động - thương binh và xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc theo quy định của pháp luật.


Miễn giấy phép lao động cho những đối tượng nào tại Hưng Yên?

Luật lao động Việt Nam quy định một số trường hợp người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có thể không cần phải xin giấy phép lao động. Các trường hợp đó cụ thể là:...