Quy trình, thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hưng Yên

Cập nhật:

1. Đối tượng

Tất cả công dân nước ngoài làm việc, lao động tại Việt Nam đều phải làm giấy phép lao động (trừ trường hợp thuộc diện miễn cấp giấy phép lao động) theo quy định của luật lao động Việt Nam.

2. Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Hưng Yên

Mời các bạn xem thêm từng trường hợp cụ thể tại:

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thực hiện hợp đồng có sẵn tại Hưng Yên

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người di chuyển trong nội bộ công ty tại Hưng Yên

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài kí hợp đồng với công ty tại Hưng Yên

Nếu có nhu cầu làm giấy phép lao động tại Hưng Yên, xin quý khách vui lòng liên hệ:

VĂN PHÒNG CÔNG TY HD LUẬT

Rất vui lòng được phục vụ quý khách!