Quy trình, thủ tục cho phép người được miễn giấy phép lao động làm việc tại Hưng Yên

Cập nhật:

1. Đối tượng

Người nước ngoài vào làm việc tại Hưng Yên thuộc diện miễn cấp giấy phép lao động.

xem thêm: Đối tượng được miễn giấy phép lao động tại Hưng Yên

2. Hồ sơ, thủ tục cho người thuộc diện miễn giấy phép lao động tại Hưng Yên

Công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài do Sở thương binh lao động và Xã hội Hưng Yên cấp.

- Hồ sơ lí lịch trích ngang về họ tên, tuổi, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc, công việc đảm nhận của người nước ngoài.

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp tỉnh, thành phố của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.

- Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Giấy chứng nhận sức khoẻ được cấp ở nước ngoài hoặc giấy chứng nhận sức khoẻ được cấp ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam.

- Bản sao chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao của người nước ngoài. Đối với người nước ngoài là nghệ nhân những ngành nghề truyền thống hoặc người có kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý mà không có chứng chỉ, bằng công nhận thì phải có bản xác nhận ít nhất 05 (năm) kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận.

- Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

3. Thời hạn nộp hồ sơ

7 ngày trước khi người nước ngoài bắt đầu làm việc.

4. Địa điểm nộp hồ sơ cho người thuộc diện miễn giấy phép lao động tại Hưng Yên

Sở thương binh lao động và Xã hội Hưng Yên

Mọi thắc mắc liên quan vui lòng liên hệ:

VĂN PHÒNG CÔNG TY HD LUẬT

Rất vui lòng được phục vụ quý khách!