Thủ tục cấp giấy phép lao động thứ 2 tại Hưng Yên

Cập nhật:

1. Đối tượng

Người nước ngoài làm việc tại Hưng Yên đã có giấy phép lao động và giấy phép lao động đó còn hiệu lực mà muốn làm việc cho một người sử dụng lao động khác thì cần làm thêm giấy phép lao động.

2. Hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép lao động thứ 2 tại Hưng Yên

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động nước ngoài tại Hưng Yên theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Phiếu đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Bản sao chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao của người nước ngoài. Đối với người nước ngoài là nghệ nhân những ngành nghề truyền thống hoặc người có kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý mà không có chứng chỉ, bằng công nhận thì phải có bản xác nhận ít nhất 05 (năm) kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận.

- Bản sao giấy phép lao động đang còn hiệu lực.

3. Nơi nộp hồ sơ

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hưng Yên

4. Thời hạn xét Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động thứ 2 tại Hưng Yên

15 ngày làm việc.

xem thêm: Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hưng Yên

Nếu có nhu cầu làm giấy phép lao động thứ 2 tại Hưng Yên, xin quý khách vui lòng liên hệ:

VĂN PHÒNG CÔNG TY HD LUẬT

Rất vui lòng được phục vụ quý khách!