Thủ tục cấp lại giấy phép lao động bị mất, hỏng,...tại Hưng Yên

Cập nhật:

1. Đối tượng

Người nước ngoài có giấy phép lao động Việt Nam còn thời hạn mà gặp phải các trường hợp sau:

- Giấy phép lao động bị mất;

- Giấy phép lao động bị hỏng.

2. Hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động bị mất, hỏng cho người nước ngoài tại Hưng Yên

- Đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người nước ngoài theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó phải giải trình rõ lý do bị mất hoặc bị hỏng

- Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam hoặc đại diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

- Giấy phép lao động đã được cấp bị hỏng còn thời hạn ít nhất 5 ngày.

- 03 (ba) ảnh mầu (kích thước 3cm x 4cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 (sáu) tháng tính từ thời điểm người nước ngoài nộp hồ sơ.

Lưu ý:

Tùy từng trường hợp mà trong bộ hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động cần phải có chứng nhận sức khỏe theo quy định.

3. Nơi nộp hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động tại Hưng Yên

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hưng Yên.

4. Thời hạn giải quyết hồ sơ

15 ngày làm việc.

xem thêm: Thủ tục cấp giấy phép lao động thứ 2 tại Hưng Yên

Mọi chi tiết xin liên hệ:

VĂN PHÒNG CÔNG TY HD LUẬT

Rất vui lòng được phục vụ quý khách!