Đơn xin thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam - Mẫu đơn NA12

Cập nhật:

Đơn này dùng cho đối tượng là người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam muốn chuyển sang thường trú.

Để được hướng dẫn điền mẫu đầy đủ, chính xác, quý khách vui lòng liên hệ tới Hotline Văn phòng HD Luật

Mẫu NA12 - Tải tại đây