Dịch vụ tư vấn giấy phép kinh doanh

Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài

*) Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư:

- Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

- Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư:

....


Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài

*) Điều kiện:

- Tên cơ sở:

.....


Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

Để được cấp phép giấy chứng nhận thành lập và hoạt động, các trung tâm ngoại ngữ này phải đảm bảo được điều kiện về ngành nghề kinh doanh có điều kiện với những nội dung chủ yếu dưới đây:

.....


Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

*) Hồ sơ: (Khoản 1 Điều 9 quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT – BGĐT)

- Tờ trình xin thành lập trung tâm;

......