Thủ tục thay đổi trụ sở chính của công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Hưng Yên

Cập nhật:

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;

- Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư 20/2015/TT-BKHDT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế.

2. Trình tự, thủ tục thay đổi trụ sở chính của công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Hưng Yên.

* Trường hợp 1: thay đổi trụ sở chính cùng huyện hoặc thành phố trực thuộc tỉnh Hưng Yên:

Trong trường hợp này, công ty TNHH hai thành viên trở lên không cần làm thủ tục với cơ quan thuế mà chỉ cần gửi hồ sơ tới Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên.

Hồ sơ gửi đến Phòng đăng ký kinh doanh gồm những giấy tờ sau:

- Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-1). Nội dung gồm:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Thông tin về địa chỉ trụ sở chính dự kiến chuyển đến;

+ Thông tin thuế đăng ký thay đổi;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hai thành viên trở lên

- Quyết định của Hội đồng thành viên về việc đăng ký thay đổi trụ sở chính của công ty. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty;

- Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc đăng ký thay đổi trụ sở chính của công ty.

* Trường hợp 2: thay đổi trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh Hưng Yên.

Bước 1: Tiến hành thủ tục với cơ quan thuế. Hồ sơ gồm:

- Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế (mẫu số 08 tại Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế);

- Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh của công ty;

- Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi trụ sở chính của công ty.

Bước 2: Thực hiện các thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh. Hồ sơ gồm:

- Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-1). Nội dung gồm:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Thông tin về địa chỉ trụ sở chính dự kiến chuyển đến;

+ Thông tin thuế đăng ký thay đổi;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hai thành viên trở lên.

- Quyết định của Hội đồng thành viên về việc đăng ký thay đổi địa điểm trụ sở chính của công ty.

- Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của công ty.

* Trường hợp 3: thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH hai thành viên trở lên sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tỉnh Hưng Yên.

Bước 1: Tiền hành thủ tục với cơ quan thuế, hồ sơ gồm các giấy tờ như đã nêu tại Bước 1 ở Trường hợp 2.

Bước 2: Tiến hành thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh. Hồ sơ gồm:

- Thông báo về việc đăng ký thay đổi trụ sở chính của công ty. Nội dung gồm:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Địa chỉ trụ sở chính dự kiến chuyển đến;

+ Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành; địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

- Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

- Danh sách người đại diện theo ủy quyền;

- Quyết định của Hội đồng thành viên;

- Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc đăng ký thay đổi địa điểm trụ sở chính của công ty.

Trên đây là những thủ tục mà công ty TNHH hai thành viên trở lên cần tiến hành khi muốn đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính. Trong quá trình làm việc, nếu Quý khách hàng có bất cứ khó khăn, thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!