Luật Doanh nghiệp & Đầu tư Hưng Yên

Hướng dẫn xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động, trường hợp doanh nghiệp bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là chuyện thường gặp. Khi đó, họ có nhu cầu xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Làm sao để chuyển nhượng dự án đầu tư

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, chủ đầu tư dự án hoàn toàn có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư của mình cho một nhà đầu tư khác. Khi thực hiện chuyển nhượng dự án đầu tu, nhà đầu tư chuyển nhượng cần phải thực hiện thủ tục thay đổi nhà đầu tư với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đầu tư.


Hướng dẫn cách điều chỉnh quy mô dự án đầu tư

Theo quy định của Luật đầu tư, dự án đầu tư chỉ được hoạt động trong phạm vi quy mô dự án đã đăng ký. Trong trường hợp nhà đầu tư muốn thay đổi quy mô dự án thì cần thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước. 


Hướng dẫn thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư

Đối với những dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thông tin cơ bản của nhà đầu tư sẽ được ghi nhận trong Giấy chứng nhận như tên nhà đầu tư; số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (đối với nhà đầu tư là cá nhân); Giấy chứng nhận đăng ký thành lập, địa chỉ trụ sở chính, thông tin người đại diện theo pháp luật (đối với nhà đầu tư là tổ chức). Như vậy, khi có thay đổi người đại diện theo pháp luật, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.


Hướng dẫn thành lập văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không có chức năng kinh doanh. Chức năng chính của văn phòng đại diện là văn phòng liên lạc; thực hiện hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với thị trường và đối tác mới. 


Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Hưng Yên

Những thủ tục cần thực hiện khi thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Hưng Yên


Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần tại Hưng Yên

Những thủ tục mà công ty cổ phần tại Hưng Yên cần lưu ý khi thay đổi người đại diện theo pháp luật


Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp tại Hưng Yên

Những giấy tờ thủ tục cần thiết khi thực hiện hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp


Thành lập công ty may mặc tại Hưng Yên

Nhà đầu tư cần lưu ý hồ sơ và thủ tục thực hiện thành lập công ty may mặc tại Hưng Yên


Hồ sơ thay đổi trụ sở chính công ty hợp danh tại Hưng Yên

HD Luật cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở chính công ty tại Hưng Yên