Luật Lao động

Làm mới Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Để có thể làm việc lâu dài tại Việt Nam, người nước ngoài cần có Giấy phép lao động. 


Nghệ nhân nước ngoài xin cấp mới giấy phép lao động tại Việt Nam

Nghệ nhân người nước ngoài làm việc tại Việt Nam lâu dài cần phải có Giấy phép lao động


Giấy phép lao động của người nước ngoài có thời hạn bao lâu?

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam lâu dài phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động. Giấy phép lao động của người nước ngoài có thời hạn tối đa là 02 năm 


Quy trình cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam lâu dài, nếu không thuộc trường hợp được miễn giấy phép lao động thì phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động. 


Giấy khám sức khỏe cho người nước ngoài tại Hưng Yên

Giấy khám sức khỏe là một trong những giấy tờ cần có khi người nước ngoài làm thủ tục xin Giấy phép lao động. Người nước ngoài có thể khám sức khỏe tại nước của họ hoặc tại Việt Nam. Việc xin giấy khám sức khỏe tại Việt Nam sẽ thuận tiện hơn vì không cần thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự. 


Hướng dẫn xin công văn chấp thuận cho người nước ngoài tại Hưng Yên

Các doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam nếu muốn sử dụng người lao động nước ngoài thì phải xin công văn chấp thuận tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 


Người nước ngoài có thể hợp pháp hóa lãnh sự tại Việt Nam?

Trong quá trình xin giấy phép lao động cho người nước ngoài cần sử dụng đến một số giấy tờ như: bằng đại học, xác nhận kinh nghiệm, phiếu lý lịch tư pháp...Để được sử dụng tại Việt Nam những giấy tờ trên phải được hợp pháp hóa lãnh sự. 


Hồ sơ, thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người Hàn Quốc

Giấy phép lao động của người nước ngoài khi sắp hết hạn thì phải thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép lao động nếu người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc tại Việt Nam. 


Hướng dẫn gia hạn giấy phép lao động cho người Hàn Quốc tại Hưng Yên

Theo quy định tại Nghị định 11/2016/NĐ-CP, trong trường hợp giấy phép lao động của người nước ngoài sắp hết hạn mà vẫn tiếp tục làm việc tại Việt Nam thì cần làm thủ tục gia hạn giấy phép lao động. 


Quy trình làm lý lịch tư pháp Việt Nam cho người nước ngoài tại Hưng Yên

Người nước ngoài có thể xin lý lịch tư pháp để làm giấy phép lao động tại Việt Nam hoặc tại đất nước của họ. Tuy nhiên, việc làm thủ tục xin lý lịch tư pháp tại Việt Nam sẽ thuận tiện hơn.