Luật Lao động

Hồ sơ thay đổi số hộ chiếu trên Giấy phép lao động tại Hưng Yên

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam khi làm hộ chiếu mới thì phải thực hiện thủ tục thay đổi số hộ chiếu trên Giấy phép lao động. 


Nơi nộp hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hưng Yên

Xin giấy phép lao động là một trong những thủ tục mà người lao động nước ngoài phải thực hiện khi làm việc tại Việt Nam lâu dài. Họ phải chuẩn bị hồ sơ và nộp đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 


Thủ tục xin giấy phép lao động cho nghệ nhân Hàn Quốc tại Hưng Yên

Nghệ nhân là người nước ngoài làm việc ở Việt Nam trên 3 tháng phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động. 


Khi nào người nước ngoài được cấp lại giấy phép lao động tại Hưng Yên?

Người nước ngoài khi làm việc tại Hưng Yên trong một số trường hợp mà pháp luật quy định sẽ được cấp lại giấy phép lao động. 


Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho Giám đốc người Nhật Bản

Giấy phép lao động là thủ tục cho phép người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Người nước ngoài khi làm việc tại vị trí Giám đốc với thời hạn trên 3 tháng phải thực hiện xin giấy phép lao động. 


Trường hợp người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại Hưng Yên

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay, người nước ngoài sang Việt Nam làm việc, trong một số trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động. 


Quy trình xin xác nhận miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hưng Yên

Người nước ngoài khi làm việc tại Hưng Yên, nếu thuộc trường hợp được miễn giấy phép lao động thì phải thực hiện thủ tục xin giấy xác nhận miễn giấy phép lao động. 


Xin cấp mới giấy phép lao động cho giáo viên Tiếng Anh tại Hưng Yên

Người nước ngoài để có thể giảng dạy hợp pháp tại các trường học, trung tâm dạy ngoại ngữ tại Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động.


Hướng dẫn hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho Trưởng văn phòng đại diện

Hiện nay có rất nhiều công ty nước ngoài thành lập văn phòng đại diện ở Việt Nam. Trường hợp Trưởng văn phòng đại diện là người nước ngoài phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam. 


Hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động cho Giám đốc là người nước ngoài

Doanh nghiệp, tổ chức cần thực hiện thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động khi có nhu cầu tiếp tục sử dụng người lao động nước ngoài tại vị trí Giám đốc công ty khi Giấy phép lao động đã được cấp sắp hết hạn.