Luật Lao động

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho chuyên gia tại Hưng Yên

Người nước ngoài là chuyên gia vào làm việc tại các doanh nghiệp Việt Nam. Nếu thời gian làm việc trên 3 tháng thì phải xin cấp giấy phép lao động. 


Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại tại Hưng Yên

Theo quy định tại Điều 16 Nghi định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại tối đa không quá 2 năm. 


Hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động cho người Hàn Quốc làm việc tại Hưng Yên

Đối với người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam khi giấy phép lao động bị mất, bị hỏng hoặc sắp hết hạn thì có thể xin cấp lại giấy phép lao động.


Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động qua mạng internet - Quy định mới nhất

Người nước ngoài xin cấp giấy phép lao động Việt Nam bắt buộc phải đăng kí trực tuyến qua mạng internet kể từ ngày 1/7/2017


Xin giấy phép lao động cho nghệ nhân truyền thống nước ngoài tại Hưng Yên

Hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài là nghệ nhân truyền thống làm việc tại Việt Nam


Tư vấn xin lý lịch tư pháp tại Hưng Yên

Người nước ngoài có thể xin lý lịch tư pháp tại Việt Nam


Chuyên gia nước ngoài làm việc dưới 3 tháng tại Hưng Yên có cần giấy phép lao động không?

Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc trong các tình huống khẩn cấp, xử lí sự cố kỹ thuật,... mà thời gian dưới ba tháng thì....


Gia hạn giấy phép lao động cần có điều kiện gì?

Người nước ngoài có giấy phép lao động sắp hết hạn mà muốn gia hạn cho giấy phép lao động cần đáp ứng các điều kiện sau đây:


Làm giấy phép lao động cho Kỹ sư Nhật Bản tại Hưng Yên

HD Luật cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho người Nhật Bản tại Hưng Yên hiệu quả, nhanh chóng và giá rẻ nhất cho quý khách.

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người Nhật Bản như sau:


Công văn chấp thuận lao động nước ngoài ở Hưng Yên

Người sử dụng lao động nước ngoài là chủ sở hửu doanh nghiệp, công ty phải làm hồ sơ xin công văn chấp thuận sử dụng lao động của UBND cấp tỉnh nơi donah nghiệp có trụ sở chính.