Luật Lao động

Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động tại cơ quan nào?

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hưng Yên được nộp tại cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh giải quyết.


Giấy phép lao động Hưng Yên

Một số điều chú ý về giấy phép lao động Việt Nam mà người nước ngoài cũng như chủ doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài cần phải biết.


Quy trình, thủ tục cấp giấy phép lao động cho người Lào tại Hưng Yên

Người Lào làm việc tại Việt Nam cần làm hồ sơ, thủ tục để xin giấy phép lao động theo quy định của luật Lao động Việt Nam.


Thời hạn giấy phép lao động của người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Giấy phép lao động có thời hạn phụ thuộc vào hợp đồng lao động của người nước ngoài với doanh ngiệp, người sử dụng lao động tại Việt Nam.


Quy trình, thủ tục cấp giấy phép lao động cho người Hàn Quốc tại Hưng Yên

HD Luật cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho người Hàn Quốc tại Hưng Yên hiệu quả, nhanh chóng và giá rẻ nhất cho quý khách.


Quy trình, thủ tục cấp giấy phép lao động cho người Campuchia tại Hưng Yên

HD Luật cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho người Campuchia tại Hưng Yên hiệu quả, nhanh chóng và giá rẻ nhất cho quý khách.


Quy định mới về thời hạn của giấy phép lao động tại Việt Nam

Giấy phép lao động Việt Nam có thời hạn khác nhau tùy vào những trường hợp người nước ngoài vào Việt Nam làm việc.


Xin giấy chứng nhận sức khỏe cho người nước ngoài làm việc tại Hưng Yên

Người nước ngoài làm việc tại Hưng Yên có thể khám sức khỏe ở đâu để làm hồ sơ xin giấy phép lao động?


Thủ tục cấp lại giấy phép lao động bị mất, hỏng,...tại Hưng Yên

Giấy phép lao động của người nước ngoài vẫn còn thời hạn nhưng lại bị mất hay hư hỏng vì lí do nào đó, cần tiến hành thủ tục trình báo và xin cấp lại thẻ lao động mới.


Thủ tục cấp giấy phép lao động thứ 2 tại Hưng Yên

Người nước ngoài làm việc tại Hưng Yên có thể làm thêm giấy phép lao động khi đã có 1 giấy phép lao động trước đó và vẫn còn thời hạn.