Luật Lao động

Quy trình, thủ tục gia hạn giấy phép lao động tại Hưng Yên

Người nước ngoài cần gia hạn giấy phép lao động trước it nhất 15 ngày kể từ ngày giấy phép lao độn cũ hết hạn.


Quy trình, thủ tục cho phép người được miễn giấy phép lao động làm việc tại Hưng Yên

Người nước ngoài làm việc tại Hưng Yên thuộc các trường hợp được miễn cấp giấy phép lao động cần làm thủ tục xác nhận và xin phép làm việc tại Sở lao động - thương binh và xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc theo quy định của pháp luật.


Miễn giấy phép lao động cho những đối tượng nào tại Hưng Yên?

Luật lao động Việt Nam quy định một số trường hợp người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có thể không cần phải xin giấy phép lao động. Các trường hợp đó cụ thể là:...


Quy trình, thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hưng Yên

Hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho tất cả công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam chi tiết, rõ ràng nhất.


Quy trình, thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thực hiện hợp đồng có sẵn tại Hưng Yên

Người nước ngoài vào Hưng Yên thực hiện các hợp đồng về thương mại như kinh tế, y học, văn hóa, thể thao...đều phải xin giấy phép lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam.


Quy trình, Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người di chuyển trong nội bộ công ty tại Hưng Yên

Thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy phép cho đối tượng là người nước ngoài do doanh nghiệp nước ngoài cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp đó tại Hưng Yên và phải đáp ứng đủ các điều kiện lao động tại Việt Nam.


Quy trình, Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài kí hợp đồng với công ty tại Hưng Yên

Hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Hưng Yên theo dạng kí kếp hợp đồng lao động với doanh nghiệp, công ty.


Điều kiện cần thiết để người nước ngoài làm việc tại Hưng Yên

Theo Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định về tuyển dung và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam,, để được cho phép làm việc tại Vĩnh Phúc, người nước ngoài cần đáp ứng đủ các điều kiện sau: