Giấy phép lao động của người nước ngoài có thời hạn bao lâu?

Cập nhật:

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam lâu dài phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động. Giấy phép lao động của người nước ngoài có thời hạn tối đa là 02 năm 

Thời hạn của giấy phép lao động:

Thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của một trong các trường hợp sau đây nhưng không quá 02 năm:

1. Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết;

2. Thời hạn của bên nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam;

3. Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài;

4. Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài;

5. Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ;

6. Thời hạn đã được xác định trong giấy chứng nhận của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

7. Thời hạn trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó;

8. Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.

Khi thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động nếu có bất kỳ vướng mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. 

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!