Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú tại Hưng Yên

Thủ tục xin thẻ tạm trú đầu tư cho người nước ngoài

Người nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam có thể xin thẻ tạm trú diện đầu tư để được tạm trú và làm việc lâu hơn tại Việt Nam. Thẻ tạm trú đầu tư có thời hạn 2 năm, 3 năm hoặc 5 năm tùy thuộc vào số tiền mà người nước ngoài đã đầu tư vào Việt Nam.


Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú TT cho người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam

Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam thì có thể xin được thẻ tạm trú thăm thân TT khi có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Thẻ tạm trú TT có thời hạn từ  1 năm đến 3 năm hoặc 5 năm, khi thẻ tạm trú TT hết hạn có thể xin gia hạn. 


Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú 03 năm cho người Hàn Quốc có mẹ là người Việt Nam tại Hưng Yên

Những nội dung mà người Hàn Quốc có mẹ người Việt Nam cần lưu ý khi muốn gia hạn 03 năm thẻ tạm trú


Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú 02 năm cho người Nhật Bản có bố là người Việt Nam tại Hưng Yên

Những thủ tục mà người Nhật Bản cần quan tâm khi xin gia hạn thẻ tạm trú tại Hà Nội trong trường hợp có bố là người Việt Nam


Thủ tục cấp mới thẻ tạm trú có thời hạn 03 năm cho người Nhật Bản có vợ là người Việt Nam tại Hưng Yên

Người Nhật Bản có vợ Việt Nam muốn xin thẻ tạm trú tại Hưng Yên cần lưu ý một số nội dung sau đây.


Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú 04 năm cho nhà đầu tư người Nhật Bản tại Hưng Yên

Nhà đầu tư Nhật Bản cần quan tâm đến những nội dung sau khi thực hiện thủ tục gia hạn 4 năm thẻ tạm trú của mình tại Việt Nam.


Thủ tục gia hạn 03 năm thẻ tạm trú cho nhà đầu tư người Hàn Quốc tại Hưng Yên

Những thủ tục mà nhà đầu tư Hàn Quốc cần lưu ý khi gia hạn 3 năm thẻ tạm trú tại Hưng Yên


Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú 01 năm cho người nước ngoài có vợ hoặc chồng quốc tịch Việt Nam tại Hưng Yên

Người nước ngoài có vợ/chồng quốc tịch Việt Nam muốn gia hạn thẻ tạm trú cần thực hiện những thủ tục sau:


Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú 01 năm cho người nước ngoài có giấy miễn giấy phép lao động tại Hưng Yên

Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú mà người nước ngoài được miễn GPLĐ cần chú ý khi thực hiện


Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú 01 năm cho người nước ngoài có bố hoặc mẹ Việt Nam tại Hưng Yên

Ngưởi nước ngoài có bố/mẹ ngưởi Việt Nam tại Hưng Yên muốn gia hạn thẻ tạm trú cần làm những thủ tục sau: